DEN OBEKVÄMA SANNINGEN ÄR ATT

...ingen bryr sig om vad du har att säga - förrän de vet att du bryr dig.

Det gäller dina kunder. Det gäller dina medarbetare. Och om du tänker efter så gäller det dig med.

Jag hjälper företag att höja sitt nöjd kund-index, minska stressen för sina medarbetare, och att skapa effektivare arbetssätt. Samtidigt. För att det hänger ihop. 

Kundbemötande

När ni vill lära er hantera besvärliga situationer

Inre stress

Det handlar inte alltid om de yttre faktorerna 

Autentisk ledarskap

För dig som vill möta dig själv på djupet

Samtalscoaching

När ni vill få en fördjupad förståelse för huret 

Jag lär er bemöta med hjärtat

Dina medarbetare behöver ingen utbildning i säg så här/gör så här. De behöver hjälp att lära känna sina egna och kundernas triggers och försvar. Och förstå behov och känslor. Först då kan de verkligen möta den de har att göra med. Ett verkligt möte handlar inte om att göra vissa saker. Det handlar om förmågan att vara på ett visst sätt.

För det är inte branschkunskap som avgör, det är bemötandekunskap. Teamleaders och gruppchefer är många gånger jättebra på att lära ut hur man pratar om produkterna och tjänsterna, och på att visa medarbetare hur DE skulle ha löst besvärliga situationer, men, det jag gör är att hjälpa dina medarbetare att förstå SIN attityd och se hur det påverkar just deras beteende – och sen hjälpa dem att förändra genom att hitta just SITT sätt.

Några kunder

Aros Bostad
EuroAccident
Carasent
Franka Bostad
Region Sörmland
Kundbemötande

Kundbemötande

Ingen bryr sig om vad du har att säga – förrän de vet att du bryr dig.

Vi inleder alltid med en utbildning på 1-2 dagar för att alla ska börja på samma sida. Den innehåller en rad nycklar som är grunden i allt mänskligt bemötande. Ni kommer få en rad insikter och verktyg som går på djupet och därför går att applicera oavsett vilken situation du står inför.

Det är ju just vår anpassningsförmåga som är avgörande för framgång – inte analysen. Den i sig är värdelös om den inte leder till ett förändrat bemötande. Det är därför vi följer upp med individuella insatser. Eller så lär jag er att göra det internt.

Den här ansatsen funkar lika bra B2B som B2C, och jag anpassar innehållet beroende på vilken nivå i organisationen jag möter 

Stresshantering

Stresshantering idag är i princip synonymt med yttre stresshantering; allt från fruktkorgar och massage till sjukskrivning, gå i skogen, och byta jobb. Fokus ligger på att förändra de yttre omständigheterna istället för att förändra attityden som skapar stressen.

Det här kan jämföras med fobier. Vi ser en spindel och blir rädda, fast vi vet att spindeln inte är farlig. Om vi låter rädslan begränsa vår tillvaro, och skyller all vår olust på spindlarna, är det dags att vi börjar jobba med vår fobi.

Stressorer är som de där spindlarna. De är triggers som utlöser känslan av stress. Vi jobbar i fel ände om vi tror att vi löser ”fobin” genom att eliminera alla spindlar ur vår miljö. Inre stresshantering handlar om att förstå vilken bakomliggande attityd vi har som som gör oss stressade.

Stresshantering, ilska

Autentisk ledarskap

För dig som vill möta dig själv på djupet

Vill du som ledare eller individ gå djupare i din personliga utveckling så erbjuder jag också sessioner där vi jobbar mer med att titta inåt i dig och förändra därifrån. Här är vårt fokus att hitta ditt autentiska ledarskap oavsett om du enbart leder dig själv eller även andra. Att vara sann i det som är du, och skala av allt som tar dig ett steg bort från dig själv. Så i de här sessionerna får du en chans att titta lite närmare på hur du byggt upp din “image”, den du tror att du vill eller borde vara. Du får rannsaka alla idéer du köpt in på och se alla dömanden du präglats in i kring vad som är rätt och fel. Man kan säga att vi i de här sessionerna tar dig ett steg närmare dig själv, vilket kommer skapa magi i mötet med andra människor, oavsett om det är dina medarbetare, kunder, kollegor, chefer, partner eller barn. 

Den här coachingen skiljer sig från “klassisk coaching” på många sätt. Vi kommer jobba mycket djupare i dig, utifrån äkta sårbarhet. Vi tillåter ALLT att få komma upp utan att värdera och möter dina försvar och halvsanningar. Vi kommer jobba med en ansats av “radical honesty”, vilket kräver en hel del mod. Men det betyder inte, som många tror att man ska bli en brutal sanningssägare utan omtanke och hänsyn. Tvärt om betyder det att du blir lite mer på riktigt med dig själv och slutar tro på din egen och omgivningens bullshit och på så sätt får tillgång till din autentiska empati och omtanke. 

Viss annan “klassisk coaching” handlar nästan om det motsatta: att sätta upp en modell för någon form av eftersträvansvärd bild av den din inre kritiker tycker att du “borde vara” och sen skapa en handlingsplan för att bli den. Det kommer leda till ett icke-autentiskt uttryck och skapa ångest och stress i ditt liv. Men om du istället opererar utifrån ditt autentiska uttryck, så skapar det trygghet, förtroende och en känsla av mening för både dig själv och människor i din närhet. Människor känner av när något känns sant och autentiskt. Det är där vi vill vara. Och det är det som får andra att verkligen lyssna.

Varmt välkommen!

Autentiskt ledarskap
Samtalscoaching

Samtalscoaching

Chefer, teamledare eller medarbetare – du är med och skapar kulturen på företaget. Ju bättre koll du har på din inre miljö, desto bättre bidrar du till andras yttre miljö på arbetsplatsen.

Jag vet att ni har mycket att göra och egentligen inte hinner med det där med kundbemötande, stresshantering, teamutveckling och personligt växande. 

Därför kommer jag till er.

Då och då när det behövs en extra boost, en dag i veckan under en intensiv period, tio gånger utspritt på ett år för att inte tappa det ni etablerat.

Vi hittar en lösning som passar just er, just nu.

Priser & Paket

Kundbemötande

Paket 1

+ Heldagsutbildning

+ Workshop med tema, 3st

+ Medlyssning och samlyssning,

5 heldagar/år 

+ 100 000 kr ex moms

Inre stress

Paket 1

+ Heldagsutbildning

+ Individuell coaching för 5-10 medarbetare  

+ 60 000 kr

Paket 2

+ Heldagsutbildning

+ Individuell coaching för 10-25 medarbetare  

+ 130 000 kr

Samtalscoaching

+ Heldagsutbildning

+ Individuell

coaching/medarbetarutveckling/

ledarstöd 10 dagar/år

+ 112 500 kr ex moms

Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap

2 tillfällen (60-75min) i månaden + tillgång till stöd via mail däremellan

3 månader 12 500kr

4 månader 15 500kr

5 månader 18 000kr

Vi bokar en stående tid som du behåller varannan vecka under hela perioden.

Jag älskar att se människor förstå saker om sig själva & andra

Den obekväma sanningen är att ingen bryr sig om vad du har att säga – förrän de vet att du bryr dig.

Det gäller dina kunder. Det gäller dina medarbetare. Och om du tänker efter så gäller det dig med. Ska vi börja där?

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om mina tjänster och hur jag kan hjälpa er? 

Jag jobbar alltid inifrån, och kommer därför gärna till er.